IV Festiwal Książki
Psychologicznej
06—08 października
2022 Sopot

Największe autorytety polskiej psychologii.
Najlepsze publikacje psychologiczne
i popularnonaukowe.
Wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty.
Tylko prawdziwa psychologia.

Program

04
10
06
10
07
10
08
10
festiwalowe lokalizacje
i informacje praktyczne

Kontakt

organizator: info@smakslowa.pl

kontakt dla mediów: ania.switajska@smakslowa.pl

informacje dla mediów:

Program festiwalu
Premiery książkowe

miejsca

SMAK SŁOWA KSIĘGARNIA
ul. Boh. Monte Cassino 6A

organizator
miejsce
patronat honorowy

Prezydent miasta Sopotu
- Jacek Karnowski

Dziekan Wydziału Psychologii
Uniwersytetu SWPS w Sopocie
dr hab. Romana Kadzikowska-
Wrzosek, prof. Uniwersytetu
SWPS

partnerzy
patronat merytoryczny
patroni medialni