Bogdan
Wojciszke

Profesor psychologii, członek rzeczywisty PAN,  pracownik sopockiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, stypendysta Fundacji Humboldta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania badawcze: spostrzeganie ludzi, wartości, dynamika związków interpersonalnych, psychologia moralności. Opublikował 10 książek (między innymi Teoria schematów społecznych, Procesy oceniania ludzi, Psychologia miłości, Psychologia społeczna, Agency and Communion in Social Psychology) i ponad 160 artykułów naukowych.

Sprawdź w programie