Ragnhild
Bang Nes

Obecnie pracuję jako kierowniczka badań nad jakością życia w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Kieruję również badaniami interwencyjnymi w Centrum Badawczym Promenta na Uniwersytecie w Oslo. Moje zainteresowania badawcze obejmują ponadto zagadnienia zdrowia psychicznego, osobowości, odporności, opieki oraz wpływów genetycznych i środowiskowych. Szczególną uwagę poświęcam współzależności między rozwijającymi się w czasie wpływami a zapewnieniem dobrego stanu zdrowia i odpowiedniej jakości życia jednostek i populacji.

W swojej działalności zawodowej zajmowałem się nauczaniem, upowszechnianiem badań i popularyzowaniem wiedzy naukowej – i za tę pracę zostałam nagrodzona.

W ciągu ostatnich pięciu lat ściśle współpracowałam z agencjami rządowymi, radami hrabstw, gminami i organizacjami pozarządowymi w sektorze zdrowia i polityki w Norwegii i za granicą.

Sprawdź w programie