Romana
Kadzikowska-Wrzosek

Doktor habilitowana psychologii, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan sopockiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzi badania na temat  determinant procesu samoregulacji, czynników wpływających na sposób planowania oraz kierowania działaniem. Autorka prac naukowych, a także artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji dla efektywności działania oraz dobrostanu psychofizycznego.

Sprawdź w programie