Aleksandra
Cisłak-Wójcik

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu SWPS. Absolwentka psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Psycholożka społeczna i polityczna, pełni funkcję prorektorki ds. nauki Uniwersytetu SWPS. W pracy badawczej zajmuje się problematyką hierarchii społecznej, w tym skutkami sprawowania i podlegania władzy, oraz problematyką identyfikacji grupowej i relacji społecznych w grupie. Autorka wielu tekstów popularnonaukowych oraz artykułów naukowych poświęconych władzy, identyfikacji, spostrzeganiu społecznemu oraz rozwiązywaniu konfliktów, publikowanych w pismach krajowych i międzynarodowych. Realizowała projekty badawcze NCN poświęcone długoterminowym skutkom władzy oraz formom i przejawom identyfikacji z grupami, w tym grupami narodowymi, zespołami, organizacjami biznesowymi i politycznymi.
Laureatka programów stypendialnych FNP, „Polityki” i MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Odbyła staże m.in. na Uniwersytecie w Erlangen i Norymberdze w Niemczech oraz w IDC w Izraelu. 
 

Sprawdź w programie