Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, między innymi w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

Od kilku lat wraz z Dariuszem Dolińskim prowadzi badania w paradygmacie Stanleya Milgrama. Owocem tych badań jest książka Posłuszni do bólu wydana w 2017 roku. 

W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.
 

Sprawdź w programie