Tomasz
Stefaniak

Doktor habilitowany, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, specjalista chirurgii ogólnej. Wizytator i edukator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Łączy zainteresowania zarządcze z perspektywą klinicysty, a także psychologa i gedanisty. Popularyzator podejścia procesowego w medycynie oraz koncepcji Lean Management. Zwolennik motywacyjnych rozwiązań w kontekście wynagradzania personelu oraz optymalizacji zasobowej. Doświadczenia z ośrodków zagranicznych wykorzystuje w ocenie wyników leczenia, kładąc szczególny nacisk na perspektywę wielodyscyplinarnej współpracy w organizacyjnych strukturach poziomych. Zwolennik podejścia konsensualnego w zarządzaniu personelem wysoce kompetentnym. Współtwórca poszerzonej metodyki analitycznej BQMM (ang. Business, Quality, Mortality and Morbidity), wdrożonej z powodzeniem w klinikach UCK w Gdańsku, oraz inżynierii kreowania procedur na skrzyżowaniach procesowych (tzw. procedur równoważących się interesariuszy – ang. Procedures of Equilibrating Stakeholders).
W ramach pracy dydaktycznej prowadzi też wykłady z zakresu psychologii klinicznej i psychoonkologii. Miłośnik koni i kultury japońskiej. 

Sprawdź w programie